Komplette Oberlenker / Gelenkschlösser KAT I - II kombiniert
               
Kombi KAT I/II    leichte Ausführung    Länge e1 = 45 / e2 = 60
     
    Oberlenker/ Genlenkschloss bestehend aus 
Artikel verstellbar Spannhülse  Gelenkspindel links  Gelenkspindel rechts 
Nr.  C-D  Länge B  Nr.  Länge  Nr.  Länge  Nr. 
               
19.5/25.6/11 365-525 260 36.11 165 19.507 180 25.632
19.5/25.6/13 405-605 300 36.13 185 19.511 200 25.636
19.6/25.6/24 455-685 350 36.24 210 19.601 220 25.640
19.6/25.6/18 525-755 420 36.18 210 19.601 220 25.640
19.6/25.6/26 550-780 445 36.26 210 19.601 220 25.640
19.6/25.6/27 565-795 460 36.27 210 19.601 220 25.640
19.6/25.6/19 585-815 480 36.19 210 19.601 220 25.640
19.6/25.6/20 645-875 540 36.20 210 19.601 220 25.640
19.6/25.6/21 705-935 600 36.21 210 19.601 220 25.640
Änderungen vorbehalten 
 
               
Kombi  KAT I/II    schwere Ausführung   Länge e1 = 50 / e2 = 60
     
    Oberlenker/ Genlenkschloss bestehend aus 
Artikel verstellbar Spannhülse  Gelenkspindel links  Gelenkspindel rechts 
Nr.  C-D  Länge B  Nr.  Länge  Nr.  Länge  Nr. 
               
19.8/25.6/19 430-630 320 45.19 190 19.803 200 25.612
19.8/25.6/09 480-710 370 45.09 228 19.801 220 25.616
19.8/25.6/10 510-740 400 45.10 228 19.801 220 25.616
19.8/25.6/20 530-760 420 45.20 228 19.801 220 25.616
19.8/25.6/11 540-770 430 45.11 228 19.801 220 25.616
19.8/25.6/12 570-800 460 45.12 228 19.801 220 25.616
19.8/25.6/13 600-830 490 45.13 228 19.801 220 25.616
19.8/25.6/14 630-860 520 45.14 228 19.801 220 25.616
19.8/25.6/15 660-890 550 45.15 228 19.801 220 25.616
19.8/25.6/16 690-920 580 45.16 228 19.801 220 25.616
Änderungen vorbehalten